Record details

Title
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
Statement of responsibility
    Pavel Konečný, Alena Kožušníková, Andrzej Nowakowski
Author
    Konečný, Pavel, 1969-
    Kožušníková, Alena
    Nowakowski, Andrzej
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 5
Pages
    s. 13-16
Year
    2004
Notes
    1 obr., 4 diagr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 15-16
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    622
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    geologie ložisková
    granit
    kontrola mechanická
    ložisko nerostných surovin
    mechanika hornin
    permeabilita
    pískovce
    teplota
    zkouška triaxiální
Keyword
    Hornin
    Napjatosti
    Propustnosti
    Působení
    Stavu
    Teploty
    Trojosého
    Vliv
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012