Record details

Title
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
Statement of responsibility
    Jitka Veselá, Vlastimil Zahrádka
Other titles
    Influence of peat bogs on quality of raw water from water-supply reservoirs
Author
    Veselá, Jitka
    Zahrádka, Vlastimil
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 8
Pages
    s. 285-286
Year
    2007
Notes
    2 fot., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
    628.1
Conspectus category
    556
    626/627
Subject group
    kvalita vody
    kyselina huminová
    nádrž vodní
    ochranné pásmo
    rašeliniště
    úprava vody
    voda pitná
    voda povrchová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Fláje, přehradní nádrž (Česko)
    Krušné hory (Česko a Německo)
    Maslivny, vodní nádrž
Keyword
    Kvalitu
    Nádrží
    Rašelinišť
    Surové
    Vliv
    Vodárenských
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012