Record details

Title
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů
Other titles
    Impact of the structured curriculum on work awareness of teaching students: resources and objectives for research
Author
    Čížková, Věra
    Horychová, Ilona
    Matějka, Dobroslav
    Švecová, Milada
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2008
Source title - monograph
    Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání
Thesaurus term
    pregradual preparation of teachers
    structured three-level system
Keyword
    Profesní
    Připravenost
    Strukturovaného
    Studentů
    Učiva
    Vliv
Abstract (in czech)
   Model strukturovaného studia učitelství a vytvoření prostoru prostupnosti mazi fakultami a univerzitami.
Abstract (in english)
   The structured model of study fields a good base for permeability among all faculties of an university as well as more universities.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012