Record details

Title
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
Statement of responsibility
    Václav Šťastný
Author
    Šťastný, Václav
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Pages
    s. 189-194
Notes
    1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    Barrandien
    kambrium
    konglomerát
    kontrola litologická
    kryotektonika
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    plocha zlomová
    porozita
    posun
    pseudokras
    puklinatost
    reliéf
    skalní útvar
    tektonika zlomová
    vrch
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dobřív (Rokycany, Rokycany)
    Strašice (Rokycany, Rokycany)
Keyword
    Reliéf
    Strašická
    Struktury
    Vliv
    Vrchovina
    Vrchu
    Žďár
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012