Record details

Title
    Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden
Author
    Chán, Bohumil
    Diviš, K.
    Tobyáš, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geodetický a kartografický obzor
Vol./nr.
    40/82, č. 2
Pages
    s. 23-28
Year
    1994
Keyword
    Gravimetr
    Tlaku
    Vliv
    Vnitřního
    Vzduchu
    Worden
    Změn
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013