Record details

Title
    Volcanic-sedimentary cycles and the associated mineralisation in the north-east part of the Bohemian Massif
Other titles
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu