Record details

Title
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
Statement of responsibility
    Eva Planderová
Other titles
    Effect of Metamorphosis on Palynomorphs and Application of Palynostratigraphy in Crystalline of the Nízke Tatry Mts.
Author
    Planderová, Eva
Language
    slovensky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria geológia
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 73-103
Year
    1991
Notes
    9 obr., 5 pl. + 5
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Geol.
Subject group
    biostratigrafie
    ekologie
    karbonatizace
    metamorfismus
    palynologie
    palynomorfa
    spory
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Keyword
    Kryštalinika
    Metamorfózy
    Nízkych
    Palynomorfy
    Palynostratigrafického
    Syntéza
    Tatier
    Vplyv
    Výskumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012