Record details

Title
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
Statement of responsibility
    Štefan Rehák, Marián Jenčo
Other titles
    Soil Cover Differentiation and Soil Water Regime Formation As Effected by Morphometric Characteristics of Georelief
Author
    Jenčo, Marián
    Rehák, Štefan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 3
Pages
    s. 280-298
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Subject group
    eroze
    geomorfologie regionální
    hydrografie
    hydrosféra
    pedologie
    půdy
    reliéf
    zpracování dat
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Diferenciáciu
    Formovanie
    Georeliéfu
    Krytu
    Morfometrických
    Parametrov
    Pôdného
    Režimu
    Vodného
    Vplyv
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012