Record details

Title
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leonu (Nikaragua)
Other titles
    Volcanogenic edaphoids in the vicinity of Leon (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2000
Thesaurus term
    Quaternary sediments, Palaeopedology, Volcanogenic edaphoids
Keyword
    Edaphoidy
    Leonu
    Nikaragua
    Okolí
    Vulkanogenní
Abstract (in czech)
   Vulkanogenní edafoidy jsou produktem vulkanotermických pochodů. Rozpoznají se od fosilních půd pouze mikromorfologickým výzkumem.
Abstract (in english)
   Volcanogenic edaphoids in the vicinity of Leon (Nicaragua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014