Record details

Title
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
Other titles
    ROCK AND SOIL ANALYSES EVALUATION IN THE DISTRICT OF SMALL RIVER BASINS ABOVE VÍR RESERVOIR ON THE SVRATKA RIVER
Author
    Abraham, Miloš
    Buriánek, David
    Hanák, Jaromír
    Müller, Pavel
    Müllerová, Hana
    Žáček, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Cambelové dni 2008
Pages
    4
Notes
    Akce: 2008/05/30 ; SR Remata
Thesaurus term
    geochemistry, analyses of soils and rocks, heavy metals, mass balance, small river basins, Svratka river (Czech republic)
Keyword
    Analýz
    Hornin
    Malých
    Oblasti
    Povodí
    Přehradou
    Půd
    Svratce
    Vír
    Vyhodnocení
Abstract (in czech)
   V rámci řešení projektu GAČR 205/06/1431 Model of Mass Balance of Heavy Metals and Radiogenic Elements in the area of Small River Basins around the Vír Reservoir jsme odebrali z profilů 17 kopaných sond 297 vzorků půd a hornin. Vzorky z profilů každé ze sond byly zařazeny do skupin podle horninových typů. Všechny vzorky v laboratořích ACME ve Vancouveru analyzovány na obsahy prvků (skupiny 4A-4B). Získané soubory analytických dat určené pro horninové typy představovaly základ pro aplikaci metod popisné statistiky a korelační analýzy. Publikace shrnuje některá z předběžných zjištění těchto prací.Vzhledem k záměrům projektu byla přednostně sledována závislost změn obsahů prvků a oxidů na hloubce.
Abstract (in english)
   ROCK AND SOIL ANALYSES EVALUATION IN THE DISTRICT OF SMALL RIVER BASINS ABOVE VÍR RESERVOIR ON THE SVRATKA RIVER
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014