Record details

Title
    Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka
Author
    Klimánek, M.
    Kolejka, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografie. Sborník české geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 117, č. 3
Pages
    s. 289-307
Year
    2012
Notes
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Survey and typology of post-industrial landscape in Czechia
    Rozsah: 19 s. : www
Subject category
    Czechia
    PIL mapping
    post-industrial landscape
    typology
Keyword
    Česka
    Krajiny
    Postindustriální
    Typologie
    Vymezení
Abstract (in czech)
   Studium vlivu průmyslu na krajinu patří zatím mezi méně profilované oblasti geografického výzkumu. Zatímco sociální a ekonomická geografie se průmyslu a jeho společenským dopadům věnuje dlouhodobě nemalou měrou, ve fyzické geografii je příkladů úspěšných studií prozatím málo. Stále častějším a prostorově rozsáhlejším jevem je opouštění krajiny průmyslem a vznik nového typu kulturní krajiny - postindustriální, či poprůmyslové krajiny. Česko, jako jedna z průmyslem intenzivně ovlivněných vyspělých zemí, vykazuje na svém území značné množství reliktů průmyslové společnosti. Průmyslové dědictví, resp. jeho územní koncentrace, výrazně ovlivňují všechny krajinné struktury bez rozdílu - přírodní, ekonomickou, sociální a duchovní - a v mnoha případech dávají krajině specifický ráz.
Abstract (in english)
   The innovative PIL mapping procedure is based on an application of wider selection of datasets available in Czechia. Using a multi-step approach, 128 cases of PIL were identified and classified. Geographically, the territorial concentrations of PILs under research are located in the North-Bohemian Industrial Crescent (from the town of Cheb in the West to town Nachod in the East), in the Central Bohemian Industrial Belt (from Pilsen region to Prague capital region), in Ostrava region (North-east of Czechia, and in the Southern Moravia). Advantages and weaknesses of the applied procedure and reliability of results were also discussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014