Record details

Title
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
Other titles
    Calculation of space distribution of seismic velocities in rocks
Author
    Baratoux, Lenka
    Machek, Matěj
    Špaček, Petr
    Ulrich, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    Seismic velocity, calculation, Metagabbro
Keyword
    Hornině
    Prostorového
    Rozložení
    Rychlostí
    Seismických
    Vln
    Výpočet
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o nové metodě výpočtu prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině.
Abstract (in english)
   Calculation of space distribution of seismic velocities in rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014