Record details

Title
    Výpočetní zkušenosti s multiprocesorem IBM eServer x455: architektura NUMA a procesory Itanium 2
Author
    Jakl, Ondřej
Conference
    Moderní matematické metody v inženýrství/14. : 30.05.2005-01.06.2005 : Dolní Lomná, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Pages
    s. 51-55
Notes
    Projekt: IBS3086102, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Computing experience with IBM eServer x455 multiprocessor: the NUMA architecture and Itanium 2 processors
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    numerical computations
    parallel system IBM
Keyword
    Architektura
    EServer
    IBM
    Itanium
    Multiprocesorem
    NUMA
    Procesory
    Výpočetní
    X455
    Zkušenosti
Abstract (in czech)
   Příspěvek prezentuje zkušenosti s novým paralelním systémem IBM eServer xSeries 455 na Ústavu geoniky AV ČR, lokálně jedinečným svými osmi procesory sdílejícími velkou operační paměť, z hlediska potřeb pro náročné numerické výpočty. Zejména porovnává výkon jeho procesorů Itanium 2 s jinými dostupnými systémy na specifických úlohách a nastiňuje problémy, které vyplývají z architektury NUMA tohoto stroje.
Abstract (in english)
   The paper presents experience with a novel parallel IBM eServer xSeries 455 installed at the Institute of Geonics CAS, designated for demanding numerical computations, locally distinguished by its eight processors sharing large main memory. In particular, on specific benchmarks it compares performance of its Itanium 2 processors with other systems locally available and refers about problems related to the NUMA architecture of this machine.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012