Record details

Title
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
Statement of responsibility
    Zdeněk Bárta
Other titles
    Polymetallic ores and precious metals occurrences and their influence on the settlement of the Podblanicko region
Author
    Bárta, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
Vol./nr.
    Roč. 31
Pages
    s. 53-72
Year
    1991
Notes
    6 fot.
Subject group
    báňská historie
    české moldanubikum
    rudy barevných kovů
    rudy drahých kovů
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Okres Benešov
Keyword
    Barevných
    Drahých
    Kovů
    Osídlení
    Podblanicka
    Rud
    Vliv
    Výskyt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012