Record details

Title
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
Statement of responsibility
    Václav Novák, Václav Pavlíček
Other titles
    Corundum (sapphire) occurrences in the Kaplice unit (south Bohemian Moldanubian)
Author
    Novák, Václav, 1945-
    Pavlíček, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 4-5
Pages
    s. 224
Year
    1997
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    andalusit
    korund
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    muskovit
    pegmatit
Geographical name
    Bukvice (České Budějovice)
    ČR-Čechy
    Ločenice (České Budějovice)
    Něchov (České Budějovice)
Keyword
    Jednotky
    Jihočeského
    Kaplické
    Korundu
    Moldanubika
    Oblasti
    Safíru
    Výskyty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012