Record details

Title
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka
Other titles
    Results of radiocarbon dating of deep-seated landslides in the area of Vsetín and Frýde-Místek districts
Author
    Baroň, Ivo
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    OUter Western Carpathians, flysch, deep-seated slope failures, landslides, dating
Keyword
    Datování
    Deformací
    Frýdeckomístecka
    Hlubokých
    Oblasti
    Svahových
    Vsetínska
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Článek prezentuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na holocénní dynamiku svahových pohybů a jejich datování v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka.
Abstract (in english)
   Results of radiocarbon dating of deep-seated landslides in the area of Vsetín and Frýde-Místek districts
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014