Record details

Title
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
Statement of responsibility
    Jaromír Jedlička, Eliška Albrechtová, Jan Galgánek, Zita Konupčíková
Author
    Albrechtová, Eliška
    Galgánek, Jan
    Jedlička, Jaromír
    Konupčíková, Zita
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 35
Pages
    s. 23-31
Year
    1989
Notes
    3 obr.,1 tab.,12 bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací (Unigeo Ostrava).
Subject group
    arzenopyrit
    Au (zlato - 79)
    baryt
    cinabarit
    galenit
    geologie regionální
    hematit
    interpretace
    kasiterit
    limonit
    moravskoslezská oblast
    moravský devon a spodní karbon
    parageneze
    prospekce aluviální
    pyrit
    šlichová prospekce
    těžké minerály
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Třemešná - Vysoká
    Třemešná-Vysoká
Keyword
    Antiklinoria
    Detailní
    Prospekce
    Segmentu
    Severním
    šlichové
    Třemešná-Vysoká
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 1. 2008
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012