Record details

Title
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
Other titles
    Results of detailed petrographic and gamaspectrometric study in selected parts of the speleotherapeutic sanatory at the 2nd level of the deposit Zlaté Hory-South
Author
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 162-164
Year
    1999
Notes
    2 diagr., 3 tab., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    břidlice chloritická
    důl
    gama-spektroskopie
    geomedicína
    kvarcit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    thorium
    uran
Geographical name
    ČR-Morava
    Zlaté Hory (Bruntál)
Keyword
    2.patře
    15-13
    částech
    Detailního
    Gamaspektrometrického
    Hory-jih
    Léčebny
    Ložiska
    Petrografického
    Pradědem
    Speleoterapeutické
    Vrbno
    Vybraných
    Výsledky
    Výzkumu
    Zlaté
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012