Record details

Title
    Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
Other titles
    Results of goephysical survey on the north border of the town Jeseník
Author
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Zima, Ladislav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2003
Source title - monograph
    Jesenicko -vlastivědný sborník
Thesaurus term
    geology
    geopysical survey
    Jeseník
Keyword
    Geofyzikálního
    Jesenicko
    Jeseník
    Měření
    Města
    Okraji
    Severním
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Geologická interpretace gofyzikálního průzkumu
Abstract (in english)
   Geologicla interpretation of geophysical survey
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012