Record details

Title
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice
Other titles
    The results of study of the intraklasts (micropaleontology) at the locality Troskotovice
Author
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Vol./nr.
    Roč. 9, č. září
Pages
    3
Year
    2002
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Miocene, foraminifers, biostratigraphy, intraclasts
Keyword
    Intraklastů
    Lokalitě
    Mikropaleontologie
    Pohledu
    Studia
    Troskotovice
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Bylo studováno několik intraklastů ve spodnobadenských štěrcích na lokalitě Troskotovice. Společenstva dírkovců jsou dosti rozdílná; náležejí k laaskému souvrství a grundskému souvrství, některá z nich jsou stratigraficky neprůkazná.
Abstract (in english)
   The results of study of the intraklasts (micropaleontology) at the locality Troskotovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014