Record details

Title
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze- Červeném Vrchu
Other titles
    Results of the study of the new outcrop of the Middle Ordovician at Praha-Červený vrch hill.
Author
    Budil, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
Notes
    Akce: 2003 ; Ostrava
Thesaurus term
    Middle Ordovician, Prague Basin, Šárka Formation
Keyword
    Červeném
    Nového
    Ordoviku
    Praze-
    Středního
    Studia
    Vrchu
    Výchozu
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Přehled výzkumů na dočasném výchozu středního ordoviku v Praze - Červeném vrchu.
Abstract (in english)
   Results of the study of the new outcrop of the Middle Ordovician at Praha-Červený vrch hill.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014