Record details

Title
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
Author
    Bičáková, Olga
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
Conference
    Technika ochrany prostredia TOP 2014 (10.06.2014-12.06.2014 : Častá - Papiernička, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Technika ochrany prostredia TOP 2014
Pages
    147-152
Notes
    Projekt: QI102A207, GA MZe3cav_un_auth*0263180
    Překlad názvu: Use of anaerobic digestion sludge followed the small commercial gasification systém
    Rozsah: 6 s.
Subject category
    anaerobic gasification
    biomass
    energy valorisation
    sludge
Keyword
    Biomasy
    Bioplynové
    ČOV
    Digestátu
    Energetického
    II
    Po
    Stanici
    Stupeň
    Využití
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Tato práce předkládá možnosti dalšího využití digestátu z bioplynových stanic, protože zbytková biomasa má stále, jak určitý energetický potenciál, tak se svým chemickým složením nabízí jako aktivní doplňkové hnojivo, především pro obsah dusíku.
Abstract (in english)
   The biomass sludge after the anaerobic gasification still have certain potencial of energy and could be also use as complementary ferilizing agent due to the nitrogen ions content.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014