Record details

Title
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
Statement of responsibility
    Jaroslav Macháček, Milan Mikoláš
Author
    Macháček, Jaroslav
    Mikoláš, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 5
Pages
    s. 12-14
Year
    2007
Notes
    1 obr., 1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Using the ATLAS digital terrain model in the conditions of Krásno deposit
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.5/.8
    622.1
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    albitit
    aplit
    granit
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    kontrola strukturní
    krušnohorský pluton
    ložisko živců
    model trojrozměrný
    program počítačový
    těžba povrchová
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Krásno (Sokolov, Sokolov)
Keyword
    ATLAS
    Digitálního
    Krásno
    Ložiska
    Modelu
    Podmínkách
    Terénu
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012