Record details

Title
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
Statement of responsibility
    Jiří Bruthans, Renata Kadlecová
Other titles
    Use of freons (CFC 11, 12, 113), SF6 and tritium for estimation of proportion of the recent nitrate-contaminated waters in the Bohemian Cretaceous Basin (Litá and Řepínský důl water supplies)
Author
    Bruthans, Jiří
    Kadlecová, Renáta
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 161-163
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    504.4
    628.19
Conspectus category
    502
    556
Subject group
    česká křídová pánev
    freony
    geologie regionální
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    ion dusičnanový
    jímání
    tritium
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    vodní zdroj
Geographical name
    České Meziříčí (Rychnov nad Kněžnou, Dobruška)
    ČR-Čechy
    Mělnická Vrutice (Mělník, Mělník)
    Řepín (Mělník, Mělník)
Keyword
    11
    12
    113
    CFC
    české
    Důl
    Dusičnany
    Freonů
    Jímací
    Kontaminovaných
    Křídové
    Litá
    Pánvi
    Recentních
    Řepínský
    SF6
    Tritia
    Určení
    území
    Vod
    Využití
    Zastoupení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012