Record details

Title
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
Other titles
    Use of freons, SF6 and tritium for estimation of proportion of the recent nitrate-contaminated waters in the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Bruthans, Jiří
    Kadlecová, Renata
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    CFC tritium water contamination wells
Keyword
    CFC11,12,113
    české
    Důl
    Dusičnany
    Freonů
    Jímací
    Kontaminovaných
    Křídové
    Litá
    Pánvi
    Recentních
    Řepínský
    SF6
    Tritia
    Určení
    území
    Vod
    Využití
    Zastoupení
Abstract (in czech)
   CFCs, SF6 a tritium byly využity k určení podílu vstupu recentních vod ve dvou jímacích územích v české křídové pánvi v souvislosti se zvyšujícícmi se obsahy nitrátů v podzemní vodě obou jímacích území. Použité stopovače dokumentují v podzemní vodě s nitrátovou kontaminací významný podíl recentních vod.
Abstract (in english)
   Use of freons, SF6 and tritium for estimation of proportion of the recent nitrate-contaminated waters in the Bohemian Cretaceous Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014