Record details

Title
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
Author
    Hlaváč, Libor
Conference
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii/6. : 19.06.1995-20.06.1995 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
Pages
    s. 48-51
Notes
    Projekt: GA106/93/2338, GA ČR
Keyword
    Energie
    Fyzikálních
    Hornin
    Kapalinových
    Modelování
    Paprsků
    účinků
    Vlastností
    Vysoké
    Využití
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012