Record details

Title
    Využití geomorfologických poznatků v seismologii
Author
    Hrádek, Mojmír
Conference
    Seismologie a životní prostředí (11.05.1993 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
Pages
    s. 56-60
Keyword
    Geomorfologických
    Poznatků
    Seismologii
    Využití
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012