Record details

Title
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
Statement of responsibility
    Vladimír Fárek, Jan Unucka, Veronika Říhová, Radek Pallós
Other titles
    Hydrologic parameters estimation of small catchments using GIS and distributed rainfall-runoff models. Case study from the Ceske Svycarsko national park and Jetrichovicky potok catchment
Author
    Fárek, Vladimír
    Pallós, Radek
    Říhová, Veronika
    Unucka, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 1
Pages
    s. 1-5
Year
    2014
Notes
    7 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    malé povodí
    modelování
    odtok
    srážky dešťové
    systém GIS
Geographical name
    Čechy (Česko)
    České Švýcarsko (Česko)
Keyword
    České
    Distribuovaných
    GIS
    Hydrologických
    Jetřichovického
    Malých
    Modelů
    NP
    Odhadu
    Parametrů
    Potoka
    Povodí
    Případová
    Srážko-odtokových
    Studie
    Švýcarsko
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2014
Import date
    20. 5. 2014