Record details

Title
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
Statement of responsibility
    Jana Vejpustková, Lubomír Závada
Other titles
    Use of wastes from the coal benefication plants including products of the new wasteless technology
Author
    Vejpustková, Jana
    Závada, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 2
Pages
    s. 47-51
Year
    1991
Notes
    4 tab.
Subject group
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    netradiční suroviny
    odpady
    suroviny netradiční
    uhlí černé
    úprava surovin
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Bezodpadové
    Nově
    Odpadů
    Produktů
    Technologie
    Uhelných
    úpraven
    Včetně
    Využití
    Zaváděné
Abstract (in czech)
   Odpad z úpraven uhlí zvyšuje náklady na úpravu uhlí, zabírá zemědělskou půdu, zhoršuje kvalitu vod a narušuje ekologii krajiny. Do budoucna by se mělo počítat z bezodpadovou technologií úpravy s maximálním průmyslovým využitím hlušin. Jako perspektivní se jeví realizace komplexu pro redeponáž a rozdružování surových kalů, jako palivo a surovina pro cihelny a cementárny, zplyňování kalů, jako energetické palivo, fluidní spalování a zkusovění kalů. Dále se uhelné odpady mohou využívat pro potřeby důlního podniku, pro inženýrské stavby, pro výrobu palivy, jako surovina a v energetice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012