Record details

Title
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
Statement of responsibility
    Ivan Florek
Author
    Florek, Ivan
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
Pages
    s. 145-154
Subject group
    odpady
    suroviny netradiční
    znečištění
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Prešov
Keyword
    Odpadov
    Soli
    Výroby
    Využitie
    Zasolených
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012