Record details

Title
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
Statement of responsibility
    Karel Balón, Vratislav Ondráček, Petr Čermák, Michal Řehoř
Other titles
    Using marly rocks for the land restoration of spoll heap soils
Author
    Balón, Karel
    Čermák, Petr
    Ondráček, Vratislav
    Řehoř, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 8
Pages
    s. 268-270
Year
    1996
Notes
    4 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    pedologie
    plánování územní
    severočeská pánev
    těžba pevných paliv
    uhlí hnědé
    změny přírodního prostředí těžbou
    životní prostředí
Subject category
    horniny slínité
    rekultivace
    výsypky
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Hornin
    Rekultivaci
    Slínitých
    Výsypkových
    Využívání
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012