Record details

Title
    Vývoj nivy Dudváhu
Author
    Břízová, Eva
    Čejka, Tomáš
    Pišút, Peter
    Uherčíková, Eva
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 7. Sborník abstraktů
Pages
    2
Keyword
    Dudváhu
    Nivy
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014