Record details

Title
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Investigation of non volcanic Quaternary sediments, subfossil and fossil soils in the vicinity of Managua (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 175-176
Year
    1998
Notes
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    koluvium
    kvartér
    laterit
    mikromorfologie
    pedogeneze
    půda fosilní
    rychlost
    sedimentace fluviální
    vulkanoklastika
Geographical name
    Managua (Nikaragua)
    Nikaragua
Keyword
    Fosilních
    Kvartérních
    Managui
    Nevulkanických
    Nikaragua
    Okolí
    Půd
    Sedimentů
    Subfosilních
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012