Record details

Title
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
Statement of responsibility
    Jiří Maňour, Jaroslav Aichler
Other titles
    Investigation of prognoses of ore deposits in the Jeseníky Mts. and adjacent regions
Author
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Maňour, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 105-107
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    devon
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    metalogeneze
    moravský devon a spodní karbon
    prognózy
    prospekce geochemická
    průzkum ložiska
    rudy Au
    rudy Zn
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Jeseníků
    Ložisek
    Oblastí
    Prognóz
    Přilehlých
    Rudních
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012