Record details

Title
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
Statement of responsibility
    Michal Řehoř
Other titles
    Research of the suitability of the overburden soils for the restoration purposes and its application on the Radovesice dump
Author
    Řehoř, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj SHD
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 45-51
Year
    1992
Notes
    3 tab., 3 fot., 3 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Subject group
    ekologie
    ložiska pevných paliv
    mechanika zemin
    ochrana přírody
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
    změny přírodního prostředí těžbou
Subject category
    rekultivace
    výsypky
Geographical name
    ČR-Čechy
    Radovesice (Teplice)
Keyword
    Aplikace
    Radovesice
    Rekultivační
    Skrývkových
    účely
    Vhodnosti
    Výsypce
    Výzkum
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012