Record details

Title
    Význam geologie pro společnost
Other titles
    Geology for Society
Author
    Břízová, Eva
    Dudíková Schulmannová, Barbora
    Klomínský, Josef
    Košuličová, Monika
    Pertoldová, Jaroslava
    Verner, Kryštof
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity
Pages
    11
Notes
    Akce: 2011/10/05 ; Telč
Thesaurus term
    geology, society, geological mapping
Keyword
    Geologie
    Společnost
    Význam
Abstract (in czech)
   Posláním geologie a geologů je zkoumání litosféry, včetně zemského povrchu z hlediska jejich stavby, složení, vývoje a procesů, které v nich probíhají. Zemský povrch je prostředím, na kterém žijeme a litosféra je zdrojem surovin nezbytných pro moderní civilizaci. Litosféra, biosféra, hydrosféra a atmosféra jsou vzájemně propojeny látkovými a energetickými toky. Abychom porozuměli současnému životnímu prostředí, na kterém je závislý život člověka, musíme znát procesy, které se v litosféře i na jejím povrchu odehrávají. Základní metodou je geologický výzkum spojený s geologickým mapováním, který poskytuje prostorový (3D) model zemské kůry, obohacený o čtvrtý, časový rozměr. Takové výsledky jsou hlavní součástí geovědních studií, které přispívají k vyhodnocení kvality životního prostředí a k surovinovému potenciálu území.
Abstract (in english)
   Geology for Society
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014