Record details

Title
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
Statement of responsibility
    Rudolf Tomíček
Author
    Tomíček, Rudolf, 1948-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 3
Pages
    s. 36-41
Year
    2006
Notes
    3 obr., 7 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.3/.4
    622.3
    930
Conspectus category
    553
    622
    930
Subject group
    báňská historie
    historie
    hornictví
    krušnohorský pluton
    ložiska rud
    rudy Ag
    rudy Sn
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Horní Slavkov (Sokolov, Sokolov)
    Krásno (Sokolov, Sokolov)
Keyword
    Dějinách
    Horního
    Slavkova
    Stříbra
    Těžby
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012