Record details

Title
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Significant loess profile on the SE margin of the Brno massif near Vedrovice (Znojmo district)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 67, č. 6
Pages
    s. 441-446
Year
    1992
Notes
    2 obr.,2 pl.,8 bibl. + 2
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    brunnie
    kryopedologie
    kvartér Českého masivu
    pedologie
    půdy
    sedimentace eolická
    sedimenty deluviální
Subject category
    profil sprašový
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Vedrovice
Keyword
    Brněnského
    Jv
    Masívu
    Okraji
    Okres
    Profil
    Sprašový
    Vedrovic
    Významný
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012