Record details

Title
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
Other titles
    A significant loess section near Čejkovice(southern Moravia)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
    Vachek, Michal
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2002
Thesaurus term
    Tertiary, Quaternary, fossil soils, loess, solifluction
Keyword
    Čejkovic
    Jižní
    Moravě
    Profil
    Sprašový
    Významný
Abstract (in czech)
   V 5 m mocném sprašovém souvrství jsou vyvinuty 3 plastosoly. Spodní je typický braunlehm,střední je černozem a nejmladší je ozemněným braunlehmem. Braunlehmy náleží PK VII, černozem je zvláštnostíuvnitř
Abstract (in english)
   A significant loess section near Čejkovice(southern Moravia)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014