Record details

Title
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
Author
    Škácha, P.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8, -
Pages
    s. 232-238
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Genesis and occurrences of valentinite and kermesite in the Březové Hory ore district
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    antimony minerals
Keyword
    Březohorském
    Kermezitu
    Revíru
    Rudním
    Valentinitu
    Výskyty
    Vznik
Abstract (in czech)
   Nové chemické analýzy valentinitu a kermezitu jsou publikovány z příbramského rudního revíru. Jejich vznik byl diskutován vzhledem k původu ve svrchní části rudních žil.
Abstract (in english)
   New chemical analysis of valentinite and kermesite are published from Příbram ore district. Genesis of these minerals were discused due origin in upper part of ore vein.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012