Record details

Title
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
Statement of responsibility
    Pavel Škácha, Vladimír Šrein
Author
    Škácha, Pavel
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 5
Pages
    s. 351-359
Year
    2001
Notes
    3 fot., 2 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Subject group
    antimon
    hydrotermální podmínky
    kermezit
    mineralogie topografická
    oxidy
    rudy barevných kovů
    rudy Sb
    sulfidy
    valentinit
    žíla rudní
Geographical name
    Bohutín (Příbram)
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Březohorském
    Kermezitu
    Revíru
    Rudním
    Valentinitu
    Výskyty
    Vznik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012