Record details

Title
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
Other titles
    Origin and evolution metagranite from Svratka crystalline complex
Author
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel
    Melichar, Rostislav
    Zavřelová, Alice
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    Svratka Crystalline Complex, metagranites, chemical composition, evolution
Keyword
    Krystalinika
    Metagranitů
    Svrateckého
    Vývoj
    Vznik
Abstract (in czech)
   Svrchno-kambrické muskovit-biotitické metagranity jsou typickou horninou svrateckého krystalinika. Během variské deformace byly intenzivně deformovány v podmínkách svrchní amfibolitové facie. Tyto granity jsou produktem dehydratačního tavení biotitu. Rozdíly v chemickém a mineralním složení mohou být vysvětleny frakcionací magmatu a následná deformace již byla isochemická.
Abstract (in english)
   Origin and evolution metagranite from Svratka crystalline complex
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014