Record details

Title
    Vzpomínka na doc. RNDr. A. Matějku, DrSc.
Statement of responsibility
    Mojmír Eliáš
Other titles
    Memory of Doc. A. Matějka
Author
    Eliáš, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 73, č. 4
Pages
    s. 280
Year
    1998
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    biografie
    historie geologie
Keyword
    Doc
    DrSc
    Matějku
    RNDr
    Vzpomínka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012