Record details

Title
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
Statement of responsibility
    Jan Gruntorád
Other titles
    The relationship of atmogeochemical field variation to radon metronomy
Author
    Gruntorád, Jan, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 8
Pages
    s. 243-250
Year
    1996
Notes
    10 diagr., 24 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    atmosféra
    geochemické indície
    geomedicína
    indicie geochemické
    mobilita
    monitoring
    Rn (radon - 86)
    životní prostředí
Subject category
    atmogeochemické pole
    monitorování
Keyword
    Atmogeochemického
    Metronomii
    Pole
    Radonové
    Variací
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012