Record details

Title
    Weathering of fossil organic matter at coal mines spoil banks, tips and talus piles of quarries
Other titles
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)