Record details

Title
    Wytrzymałość skały na rozciąganie - porównanie wyników testu bezpośredniego rozciągania i testu brazylijskiego
Author
    Foldyna, Josef
    Mlynarczuk, M.
    Nowakowski, A.
    Sitek, Libor
Conference
    Nové poznatky a měření v seiznologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. OVA´09 (18. : 07.04.2009-09.04.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    polsky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 2
Pages
    s. 201-217
Year
    2009
Notes
    Autoři celkem: 4
    Překlad názvu: Pevnost horniny v tahu - porovnání výsledků přímé tahové zkoušky a Brazilské zkoušky
    Překlad názvu: Tensile strength of rock - comparison of results of direct tension test and Brazilian test
    Rozsah: 17 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Brazilian test
    direct tension test
    tensile strength of rocks
Keyword
    Bezpośredniego
    Brazylijskiego
    Porównanie
    Rozciągania
    Rozciąganie
    Skały
    Testu
    Wyników
    Wytrzymałość
Abstract (in czech)
   Příspěvek zahrnuje porovnání výsledků laboratorních zkoušek pevnosti horniny v tahu uskutečněných dvěma metodami: zkouškou v prostém jednoosovém tahu a Brazilskou zkouškou. Byla analyzována hodnota pevnosti v tahu RR a tvar lomové plochy. Bylo prokázáno, že hodnota RR získaná z Brazilské zkoušky je v průměru dvakrát vyšší než hodnota získaná zkouškou v prostém tahu. V příspěvku jsou diskutovány příčiny tohoto jevu.
Abstract (in english)
   The contribution includes a comparison of the results of laboratory tests of tensile strength of rock obtained by two methods: direct tension test and Brazilian test. Tensile strength RR and shape of fracture surface were analyzed. It has been shown that the value of RR obtained from the Brazilian test is on average twice the value obtained in direct tension test. This phenomenon is discussed in the paper.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012