Record details

Title
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
Statement of responsibility
    Petr Orel
Author
    Orel, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 7
Pages
    s. 19-20
Year
    2008
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    50(091)
    55(1)
    553
Conspectus category
    55
    929
Subject group
    biografie
    geologická služba
    geologie ložisková
    geologie regionální
    historie geologie
Geographical name
    Česko
Keyword
    Aichlerem
    CSc
    Ing
    Jaroslavem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012