Record details

Title
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
Statement of responsibility
    Petr Welser, Jiří Zikeš
Author
    Welser, Petr
    Zikeš, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 5
Pages
    s. 441-446
Year
    2013
Notes
    7 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    almandin
    chemismus minerálů
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubikum
    sběratelství
    sulfidy
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Malenice (Strakonice, Strakonice)
    Nihošovice (Strakonice, Strakonice)
    Volyně (Strakonice, Strakonice)
Keyword
    Do
    Nerosty
    Okolí
    Strakonic
    Volyně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014