Record details

Title
    Záchrana Braunova betléma se prozatím odkládá
Author
    Straka, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Lidové noviny
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 21
Year
    1999
Notes
    99.08.06
    Projekt: IAA2046902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Rescue of Braun's Betlehem is Temporary Postponed
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Betléma
    Braunova
    Odkládá
    Prozatím
    Záchrana
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012