Record details

Title
    Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu
Author
    Carls, P.
    Slavík, Ladislav
    Valenzuela-Ríos, J. I.
Conference
    Paleontologický seminář (6. : 14.09.2005-15.09.2005 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
Pages
    s. 13-14
Notes
    Projekt: KSK6005114, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Late Silurian Conodont Faunas from Barrandian - selected problems
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    biostratigraphy
    conodonts
    Silurian
Keyword
    Barrandienu
    Faun
    Konodontových
    Svrchnosilurských
    Zajímavosti
Abstract (in czech)
   Globální konodontová biostratigrafie svrchního siluru se mnoho let trápí problémy, způsobenými neuměřeným "lumpingem". Masivní slučování značně odlišných konodontových forem mělo za následek citelné zhoršení korelační přesnosti a používání konodontové zonace se stalo v některých stratigrafických úsecích obtížné. Období "lumpingu" téměř všeobecného nastalo v osmdesátých a devadesátých letech v reakci na "velký třesk" konodontové systematiky a taxonomie v letech šedesátých a sedmdesátých minulého století. V současné době, kdy přistupujeme k revizím nefunkčních částí konodontové biostratigrafie, se stále potýkáme s neblahými následky dřívějšího taxonomického zjednodušování a nepřesností na různých stratigrafických úrovních.
Abstract (in english)
   Working on biostratigraphy of the late Silurian and of the early Devonian by means of conodont successions from Bohemia and other regions, we realize that the relevant modern literature conveys several problematic opinions and practices of identification and zonation. Silurian/Devonian boundary and adjacent strata, conodonts have been and still are important biostratigraphic tools. However, the more intense the work with them was, the more frequently mischief with their application happened. Many important taxa have been lumped; it affected negatively the precision of stratigraphic correlation. The conodont stratigraphy of late Silurian-early Devonian urgently needs revision.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012